Ποιοί είμαστε

Η  ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. συστάθηκε το 2001 και διαχειρίζεται από τους Θεόφιλο και Γεώργιο Κουφόπουλο. Σκοπός της είναι η υλοποίηση των σύνθετων τεχνικών έργων που αφορούν τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, διατηρητέων κτηρίων και παραδοσιακών συνόλων, ειδικές εφαρμογές αναστηλώσεων, ειδικές κατασκευές, ανάδειξη αρχαιοτήτων, διαμόρφωση χώρων μουσείων και εκθέσεων, διαχείριση, οργάνωση και επίβλεψη έργων, εκπόνηση μελετών αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης αρχαιοτήτων.Η εταιρεία αξιοποιεί την πολύ μεγάλη εμπειρία των στελεχών της σε ανάλογα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία και πριν τη σύστασή της.