ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΟΓΙΑΝΝΗ

Εργασίες Αποκατάστασης Κεραμοπλαστικού Διακόσμου Πύργου Ματζουρανόγιαννη

Εργασίες αποκατάστασης κεραμοπλαστικού διακόσμου Πύργου Ματζουρανόγιαννη και παραθύρων οικίας Κολοκοτρώνη στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας (Διαμόρφωση μονοπατιού, συντήρηση – στερέωση Ιερού Ναού Παναγίας, στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη και αποκατάσταση βυζαντινού πύργου Ματζουρανόγιαννη, αποκατάσταση πύργου Λεβένταινας)».