ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦ. ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Εργασίες Στερέωσης και Αποκατάστασης Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Εξοχωρίου Μάνης