ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

Αποκατάσταση και Στερέωση Καθολικού Μονής Σωτήρος Αλεποχωρίου Μεγαρίδος

Πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση του Ναού του 13ου αιώνα: Υποστύλωση Ναού, στερεοποίηση τοιχοποιιών με ενέματα, αρμολογήματα, ειδικά διατρήματα και τοποθέτηση συστήματος ελκυστήρων, ανάταξη και ανακατασκευή θόλων που είχαν καταρρεύσει από το σεισμό του 1981, κεραμοσκεπή, κουφώματα, δάπεδα, συντήρηση και καθαρισμοί όψεων.(2004-2006)