ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Παναγίας Περιβλέπτου Πολιτικά Ευβοίας