ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΑΝΗΣ

Αναστήλωση Και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου | Καστάνια Μάνης

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΑΝΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ