ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Έργο αποκατάστασης και συντήρησης Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Ελεήμονα στο Λυγουριό Αργολίδος

ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση του Ναού του 12ου αιώνα: στερεοποίηση τοιχοποιιών και της θολοδομίας με ενέματα και λιθοσυραφές , αρμολογήματα, ειδικά διατρήματα και τοποθέτηση συστήματος ελκυστήρων, κεραμοσκεπή, κουφώματα και διαφράγματα, συντήρηση και καθαρισμοί όψεων (2011-2012).