ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Έργο αποκατάστασης Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου Κερατέας

Πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση της πρόσοψης και των κωδωνοστασίων του Ιερού Ναού, δομικές ενισχύσεις με την τοποθέτηση συστήματος ελκυστήρων και ενεματώσεις τοιχοποιιών.(2007-2009) (Μελέτη Στ. Μαμαλούκου)